Werking - Evalueren


We willen vraaggestuurd werken en willen daarom jouw mening kennen over de begeleiding en de werking van onze dienst.

Dit gebeurt bij elke begeleiding, bij het opstellen van het ondersteuningsplan, bij de tevredenheidsmeting en bij het beŽindigen van de begeleiding.

terug naar vorige pagina