Werking - Stoppen


Het stopzetten van de thuisbegeleiding gebeurt in overleg met jou en je thuisbegeleider. Zowel jijzelf als je begeleider kunnen het initiatief nemen om de begeleiding te beŽindigen.
Bijvoorbeeld wanneer je op een gegeven moment gebruik wenst te maken van een andere dienstverleningsvorm van het VAPH dat niet combineerbaar is met thuisbegeleiding, is het mogelijk dat de thuisbegeleider jou voorstelt om de begeleiding stop te zetten. Indien er geen hulpvragen meer zijn van jou of je gezin of als je bijvoorbeeld verhuist naar een andere provincie, kan er steeds gevraagd worden om de begeleiding te beŽindigen. Indien je hulpvraag niet (meer) kan beantwoord worden door onze dienst, wordt de thuisbegeleiding ook stopgezet en eventueel in samenspraak doorverwezen. We zoeken dan naar de voor jou meest haalbare wijze om de begeleiding stop te zetten.
Je thuisbegeleider maakt een eindevaluatie van de doelstellingen en van jouw tevredenheid over de totale begeleiding. Er wordt ook genoteerd of je al dan niet doorverwezen wil worden naar een andere dienst.

terug naar vorige pagina