Begeleiding in en van jouw omgeving


Waaruit bestaat de begeleiding die je van ons mag verwachten? In onderstaande linken geven we meer informatie per doelgroep, klik op de link die voor jou van toepassing is:

  1. Dove en slechthorende baby's en jonge kinderen
  2. Dove en slechthorende schoolgaande kinderen
  3. Dove en slechthorende jongeren en volwassenen
  4. Kinderen en jongeren met een spraak- en/of taalontwikkelingsprobleem (SLI)
  5. Kinderen met ASS

We geven hier slechts enkele voorbeelden van hulpvragen waarmee je bij onze thuisbegeleidingsdienst terecht kan. Uiteraard ben je ook met andere vragen van harte welkom.

terug naar vorige pagina