Begeleiding in en van jouw omgeving Ė dove en slechthorende jongeren en volwassenen


Met welke vragen kan je bij ons terecht? We geven enkele voorbeelden van vragen waar dove en slechthorende jongeren en volwassenen mee kunnen zitten:


Matthijs, doof en 16 jaar, en gaat naar het gewoon secundair onderwijs. Hij haalt goede resultaten maar heeft geen vrienden. Hij legt moeilijk contact met zijn klasgenoten en verveelt zich tijdens de vakanties. De ouders van Matthijs vragen begeleiding: zorg ervoor dat Matthijs sociaal vaardiger wordt en dat hij zijn vrije tijd beter leert invullen.


Amber, 23 en slechthorend, wil alleen gaan wonen in Antwerpen maar heeft schrik om de stap te zetten: ďik hoor het niet als ik op tijd moet opstaan om te gaan werken of als iemand aanbeltĒ. Verder wil ze ook andere doven leren kennen uit Antwerpen. Amber wil informatie krijgen over de hulpmiddelen waarop zij recht heeft en over allerlei verenigingen voor slechthorenden en doven waar zij zich kan bij aansluiten.


Hans, 41 en doof, voelt zich niet goed op zijn werk: hij heeft de indruk dat zijn collegaís hem niet graag hebben en voelt zich uitgesloten. Hij wil ook graag een cursus volgen samen met zijn collegaís, maar door zijn doofheid lukt dit niet. Hij weet zich geen raad meer. Hans vraagt begeleiding om de problemen in zijn werksituatie op te lossen.


NoŽl is doof geworden toen hij 48 was. Zijn echtgenote en kinderen hebben het er moeilijk mee. NoŽl is niet meer dezelfde persoon: vroeger praatte hij honderduit, hield hij van pianospelen en ging hij vaak fietsen met de wielertoeristen. Hij komt nu niet meer buiten en zit liefst alleen in de tuin. Het gezin van NoŽl vraagt begeleiding: informatie over de gevolgen van doofheid, leren anders communiceren en zoeken naar een nieuwe vrije tijdsbesteding.


Clara, doof, is op haar vijftigste weduwe geworden. Haar horende echtgenoot zorgde vroeger voor alles en nu moet zij het zelf oplossen: brieven beantwoorden, afspraken maken, bankzaken regelen, aanvragen doen,Ö Dit lukt niet zo goed en Clara voelt zich hulpeloos. Ze wil dat iemand haar helpt om meer zelfredzaam te worden.


Marcel is eind de veertig en zwaar slechthorend. Hij zit al een hele tijd in de put. Hij heeft last van een depressie en zoekt psychologische hulp. Er werken in zijn regio geen hulpverleners die ervaring hebben met de diagnose en behandeling van dove cliŽnten. Marcel vraagt om hem te helpen zodat hij een hulpverlener vindt die hem kan begeleiden.


Gerelateerde links: Dove en slechthorende baby's en jonge kinderen | Dove en slechthorende schoolgaande kinderen | Dove en slechthorende jongeren en volwassenen | Kinderen en jongeren met een spraak- en/of taalontwikkelingsprobleem (SLI) | Kinderen met ASS


terug naar vorige pagina