Begeleiding in en van jouw omgeving - Kinderen met ASS


Steven is een jongen van 10 jaar met vermoeden van ASS. Hij zit in het vierde leerjaar van het gewoon onderwijs. Op school gaat het goed, thuis kan Steven heel lastig zijn. De ouders kijken heel verschillend aan tegen het gedrag van hun zoon en dit zorgt voor veel spanning in hun relatie en binnen het gezin. De ouders zoeken begeleiding om meer door eenzelfde (auti)bril naar Steven te kunnen kijken. Hoe moeten we zijn gedrag begrijpen, is het te begrijpen vanuit zijn vermoedelijk autisme, hoe kunnen we hem best (auti-vriendelijk en op eenzelfde manier) benaderen. De ouders zitten ook nog met heel veel vragen over autisme. Waar herkennen we het bij Steven en is verdere diagnose nodig?


Lies is een meisje van 6 jaar. Ze kreeg heel onlangs de diagnose ASS. De ouders hebben uitleg gekregen over wat ASS is en er ook wat over gelezen. Ze kregen ook het advies mee om Thuisbegeleiding aan te vragen. De ouders zoeken hulp om hun kind beter te begrijpen en haar gedrag wat te kunnen kaderen binnen haar diagnose van ASS. Hoe kunnen we ons Lies auti-vriendelijker benaderen in de concrete dagelijkse situaties die wat moeilijk lopen. Hoe bieden we concreet duidelijkheid en voorspelbaarheid, hoe maak je een schema, een stappenplan, ? Hoe kunnen we Lies helpen om vlotter te communiceren, vriendinnetjes te maken, samen te spelen, niet zo vlug boos te worden, zich te leren zelf aan- en uit te kleden, tandjes te poetsen,


Tuur is 7jaar en heeft de diagnose ASS. Hij zit in het eerste leerjaar. Sinds een aantal maanden gaat het functioneren van Tuur zowel thuis als op school sterk achteruit. Veel zaken die hij al kon, lukken niet meer. Tuur is ook heel prikkelbaar en ontploft bij de minste frustratie. De ouders zoeken hulp bij de vraag hoe ze meer basisrust kunnen geven aan Tuur thuis. Wat heeft hij nodig om weer meer aan te kunnen. Ze vragen de thuisbegeleider ook om hen te ondersteunen in het overleg met school, CLB en Ondersteuner.


Ramazan heeft de diagnose ASS en een taalstoornis. Hij zit in het laatste jaar van de lagere school, Basisaanbod. Het schoolteam adviseert de overstap naar het middelbaar, binnen type 9, voor het volgende schooljaar. De ouders staan voor een moeilijke keuze. Welke school sluit best aan bij de mogelijkheden en interesses van Ramazan? Ouders vragen ondersteuning bij het overleg met school en CLB. Voor de ouders is het ook niet gemakkelijk om de weg te vinden in de verschillende types en opleidingsvormen binnen het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Ze vragen de thuisbegeleider om hen hierbij te ondersteunen, samen afspraken te maken met de scholen die in aanmerking komen en mee op bezoek te gaan. Ze vragen ook om Ramazan te begeleiden bij het maken van de overgang naar zijn nieuwe school.


Gerelateerde links: Dove en slechthorende baby's en jonge kinderen | Dove en slechthorende schoolgaande kinderen | Dove en slechthorende jongeren en volwassenen | Kinderen en jongeren met een spraak- en/of taalontwikkelingsprobleem (SLI) | Kinderen met ASS


terug naar vorige pagina